fbpx

Som en direkte konsekvens af manglende ambitioner for eliteidræt hos Ringsted byråd har TMS Ringsteds formand Henrik Dudek på dagens generalforsamling valgt at trække sig fra bestyrelsen og står ikke længere til rådighed for bestyrelsesarbejde i klubben. På generalforsamlingen valgte den resterende del af bestyrelse for TMS Ringsted ligeledes at trække sig. Der vil blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling snarest muligt i henhold til klubbens vedtægter. Indtil en ny bestyrelse er valgt ledes TMS Ringsted af forretningschef Steen Gerster.

For spørgsmål henvises til Steen Gerster på steen@tms-ringsted.dk eller telefon 71785383