Der indkaldes hermed til generalforsamling i TMS Ringsted mandag den 25. september 2017, kl. 19.00, i Selskabslokalet i Ringsted Sportcenter.
Dagsorden som følger:
1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår, samt budget for det kommende år.
4. Fastlæggelse af kontingent for aktive og passive medlemmer.
5. Behandling af indkomne forslag
6. Personvalg
7. Evt.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingens afholdelse.
Med venlig hilsen
Henrik Dudek
Formand

Der indkaldes hermed til generalforsamling i TMS Hjerteblod mandag den 25. september 2017. kl. 20.00, i Selskabslokalet i Ringsted Sportcenter.
Dagsorden: I henhold til vedtægter.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingens afholdelse.
Med venlig hilsen
Martin Falk Rømer
Formand