fbpx

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i TMS Ringsted.

Fredag den 9. oktober 2015 – kl. 17.00

i Selskabslokalet i Ringsted Sportcenter

Dagsorden – i henhold til vedtægter – som følger:

1. Valg af dirigent

2. Valg af bestyrelse

3. Eventuelt

Med venlig hilsen

TMS Ringsted