Nedennævnte pressemeddelelse er i dag udsendt fra TMS Ringsted

Ringsted, den 30. september 2015

Pressemeddelelse

Ringsted Kommunes køb af markedsføring hos TMS Ringsted

I den igangværende debat om Ringsted Kommunes køb af markedsføring hos TMS Ringsted er der helt naturligt forskellige meninger om, hvorvidt Ringsted Kommune får værdi for pengene.

Vi er ikke i tvivl om, at markedsføringsværdien for TMS Ringsted er langt større end det beløb, som Ringsted Kommune har betalt for at markedsføre sig gennem os.

TMS Ringsted har i flere år argumenteret for, at der skulle gennemføres en uvildig analyse af markedsføringsværdien af alle de foreninger og klubber, som Ringsted Kommune potentielt kan købe markedsføring hos.

Denne undersøgelse har Ringsted Kommune indtil videre ikke ønsket at udarbejde.

TMS Ringsted har ved tidligere lejligheder tilbudt Ringsted Kommune at betale for halvdelen af en sådan analyse, et tilbud, som man ikke har ønsket at gøre brug af.

Markedsføringsbidraget er kun den halve sandhed

I forhold til den markedsføring, Ringsted Kommune hidtil – og forhåbentligt fremadrettet – køber hos TMS Ringsted, mangler et vigtig element i debatten.

Debatten har indtil nu kun handlet om den ydelse, Ringsted Kommune køber hos TMS Ringsted. I realiteten køber TMS Ringsted også en række ydelser hos Ringsted Kommune. Pengene løber med andre ord begge veje.

Hvis man kigger på regnestykket, viser der sig et helt andet billede af økonomien mellem den frivillige forening, TMS Ringsted og kommunen.

TMS Ringsted har undersøgt betalingerne frem og tilbage. Denne undersøgelse viser sig, at TMS Ringsted i virkeligheden en god forretning for Ringsted Kommune. Med andre ord, Ringsted kommune har overskud på samarbejdet med TMS Ringsted.

En detaljeret opgørelse er i sagens natur vanskelig at udarbejde, men hvis vi bruger hovedtallene, bidrager TMS Ringsted med over kr. 350.000 kr. til Ringsted Kommunes kasse. Pengene stammer fra betaling af halleje (1. division herre), kommunens andel af indtægter fra salg af halnavn (Dansk Kabel TV Arena), kommunens salg af faste reklameskilte i hallen, indtægter fra TMS Ringsteds sponsoraktiviteter i Ringsted Sportcenter, betaling til scouts til at rekruttere elever til IKA Ringsted.

Initiativet samt forarbejdet til at finde en model for salg af halnavnet kom fra TMS Ringsted, ligesom vi gennem 2 års hårdt salgsarbejde lykkedes med at sælge det. Arbejdet blev belønnet med, at vi afleverer 20 % af indtægten til Ringsted Kommune. På samme måde har foreningerne i Ringsted Kommune overtaget arbejdet med at sælge faste reklameskilte i Ringsted Sportcenter, hvor det tidligere blev varetaget af Ringsted Kommune. Også her bliver vi belønnet med, at vi afleverer 20 % af indtægten til Ringsted Kommune.

At IKA Kolding valgte at etablere et elitecenter – IKA Ringsted – her i byen i samarbejde med Ringsted Kommune er opstået med baggrund i en idé fra TMS Ringsted samt en introduktion af Flemming Pedersen (IKA Kolding) fra TMS Ringsted til Ringsted Kommune.

Kommunens investering på kr. 1,5 mio. i opstarten samt derefter kr. 700.000 årligt bliver alene understøttet af TMS Ringsted. Vi har valgt at aflønne scouts til at arbejde på at gøre IKA Ringsted til en succes med et voksende antal elever. Aktuelt er der 20 unge mennesker tilknyttet IKA Ringsted, heraf 19 håndboldspillere. Hvis grundlaget for at spille håndbold på eliteniveau i Ringsted ikke er til stede, så er der reelt heller ikke grundlag for, at der er et elitesportsakademi, og den investering Ringsted Kommune har lavet, vil dermed være spildt.

Tallene viser klart og tydeligt, at hvis Ringsted Kommune fastholder den nuværende ramme for køb af markedsføring i 2016, vil der ikke være balance i tallene.

Hvis niveauet for køb af markedsføring fra Ringsted Kommune hos TMS Ringsted lander i niveauet kr. 200.000 – 250.000, vil Ringsted Kommune reelt få penge for at blive markedsført, hvilket er en meget sjældent set kombination.

I ovennævnte regnestykke er der ikke medtaget skatteindtægter fra nye spillere og træner/ledere, der har bosat sig i Ringsted med baggrund i deres tilknytning til TMS Ringsted.

Det store erhvervsnetværk (TMS Bagholdet), som TMS Ringsted har opbygget over de sidste 4 år, har i perioden haft tilgang af mere end 30 virksomheder uden for kommunen. En stor del af disse virksomheder udefra har som en direkte følge heraf valgt at handle med de lokale virksomheder i Ringsted Kommune, som deltager i erhvervsnetværket.

Den samlede påvirkning i øgede skatteindtægter til Ringsted Kommune kan naturligvis ikke opgøres præcist, men kan anslås til at være på den anden side af 1 mio. kr. årligt.

Det er i øvrigt bemærkelsesværdigt, at Ringsted Kommune kun ganske kortvarigt har valgt at gøre brug af TMS Ringsteds tilbud om at deltage i erhvervsnetværket. Det havde umiddelbart virket oplagt at benytte sig af mulighed for at søge dialog med både virksomhederne, som har etableret sig i Ringsted Kommune, men ikke mindst med de virksomheder, som måske potentielt kunne tænkes at flytte til Ringsted Kommune. Men den mulighed har man ikke ønsket at benytte sig af.

Steen Gerster

Forretningschef