fbpx

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i TMS Ringsted

Onsdag den 23. oktober 2019 – kl. 17.00
i VIP mødelokalet i Ringsted Sportscenter.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Supplerende personvalg
3. Evt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingens afholdelse.