fbpx

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i TMS Ringsted
Torsdag den 25. august 2016, kl. 18.00, i Selskabslokalet i Ringsted Sportcenter.

Dagsorden som følger:
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Behandling af bestyrelsens forslag til nye vedtægter
3. Evt.

Vedtægtsforslaget kan læses her.

Hvis vedtægtsforslaget opnår tilslutning fra min. 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer, vil forslaget blive sat på dagsordenen til foreningens ordinære generalforsamling den 12. september 2016.

Med venlig hilsen
TMS Ringsted
Henrik Dudek
Formand