fbpx

Bestyrelsen i TMS Ringsted Håndbold indkalder herved til anden ekstraordinær generalforsamling for endelig godkendelse af vedtægtsændringerne
Onsdag, d. 26/6 kl. 18 i Ringsted Sportscenter, mødelokale 2-3 med følgende

D A G S O R D E N :
1) Valg af dirigent
2) Valg af 2 stemmetællere
3) Behandling af forslag fra bestyrelsen om ændring af foreningens vedtægter i konsekvens af at Herre 1, Herre 2 og U19 Herre fremadrettet organiseres i selskabet TMS A/S (udenfor foreningen). Bestyrelsens formand vil på mødet redegøre nærmere for forslaget.
4) Evt.

P.B.V.
Henrik Dudek
Formand