fbpx

TMS Ringsted har nu modtaget Disciplinærudvalgets afgørelse.

Udvalget tildeler både Skanderborg og Aarhus en bøde på kr. 25.000 pga. den manglende orienteringspligt, som kræves jf. reglementet.

Udvalget mener ikke, at Aarhus Håndbold har overtrådt reglementet ift. den anmeldte konkurs, trods det konkursen er begæret til skifteretten fra Aarhus Håndbold 31. marts 2021 inden sidste spillerunde 4. april 2021?

TMS Ringsteds ledelse vil nu sammen med klubbens advokat kigge afgørelsen igennem, og beslutte sig for om der sagen skal appelleres  til Håndboldens Appelinstans.

TMS Ringsted A/S