fbpx

Der indkaldes hermed til generalforsamling i TMS Hjerteblod

Mandag den 24. september 2018 – kl. 20.00

I Mødelokale 2 i Ringsted Sports Center.

Dagsorden: I henhold til vedtægter.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingens afholdelse.

Med venlig hilsen

Martin Falk Rømer