fbpx

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i TMS Ringsted

Mandag den 15. oktober 2018 – kl. 18.00 – i Mødelokale 2 i Ringsted Sports Center.

Dagsorden som følger:

  1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere.
  2. Behandling af indkomne forslag.
  3. Evt.

Forslag der ønskes behandlet på ekstraordinær generalforsamlingen, skal sendes til formanden.

Med venlig hilsen

Henrik Dudek
Formand