fbpx

Bestyrelsen i TMS Ringsted Håndbold indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling

Onsdag, d. 12/6 kl. 19 i Ringsted Sportscenter, mødelokale 2-3 med følgende

D A G S O R D E N :

1) Valg af dirigent
2) Valg af 2 stemmetællere
3) Behandling af forslag fra bestyrelsen om ændring af foreningens vedtægter i konsekvens af at Herre 1, Herre 2 og U19 Herre fremadrettet organiseres i selskabet TMS A/S (udenfor foreningen). Bestyrelsens formand vil på mødet redegøre nærmere for forslaget.
4) Evt.

Såfremt bestyrelsens forslag ikke på den planlagte ekstraordinære generalforsamling kan vedtages endeligt, forventer bestyrelsen at indkalde til en ny ekstraordinær generalforsamling d. 26/6 kl. 18.00.

P.B.V.

Henrik Dudek
Formand