fbpx

Der er her til aften afholdt ekstraordinær generalforsamling og på baggrund heraf er nedennævnte pressemeddelelse udsendt:

PRESSEMEDDELELSE

TMS Ringsted – bestyrelsen og fremtiden er på plads

Efter en turbulent periode, men også en nødvendig periode, kom bestyrelsen for TMS Ringsted her til aften på plads ved en ekstraordinær generalforsamling for den kommende periode.

Ved den ordinære generalforsamling mandag den 21. september trak først formanden sig pga. Ringsted Kommunes manglende økonomiske opbakning og interesse for at købe markedsføring på et niveau tilsvarende tidligere sæsoner, på generalforsamlingen valgte den øvrige bestyrelse ligeledes at trække sig.

I perioden fra 21. september og frem til annonceringen af den ekstraordinære generalforsamling torsdag den 1. oktober, har vi modtaget rigtig mange henvendelser – herunder formanden i særdeleshed – på, at vi skulle fortsætte vores arbejde og fastholde TMS Ringsteds høje niveau for hhv. vores Herrer og Damer i de landsdækkende 1. divisioner. Dette ville ikke være muligt med en nedgang i markedsføringsbidraget fra Ringsted Kommune på kr. 600.000 i 2014 til kr. 500.000 i 2015 og anslået kr. 200-250.000, et beløb som i øvrigt først kan oplyses af Ringsted Kommune i november 2015, hvor vi er halvt inde i sæsonen.

I starten af sidste uge kom der dog en åbning i sagen, idet to af klubbens meget trofaste samarbejdspartnere igennem tiden, nemlig Borup Kemi v. Andre Willers-Madsen og GH Ejendom v. Per G. Hansen henvendte sig. Dette udmøntede sig i en helt enestående støtte, nemlig at begge virksomheder har valgt at støtte TMS Ringsted i en periode med den forskel der er imellem Ringsted Kommunes tidligere køb af markedsføring og Ringsted Kommunes anslåede køb af markedsføring i fremtiden. Denne økonomiske håndsrækning fra to af de virksomheder og personer, som igennem tiden har ydet TMS Ringsted en helt uvurderlig støtte igennem en lang årrække i op- og nedgang, samt den helt enorme støtte fra andre TMS Ringsted samarbejdspartnere, ansatte, medlemmer og fans, valgte formanden at sætte sit kandidatur til rådighed igen, derudover er stort set de samme personer ombord igen i bestyrelsen (se nedenstående) samt et par nye stærke kort.

At dette er på plads, er selvfølgelig super godt for specielt TMS Ringsted og vores samarbejdspartnere, ansatte, medlemmer og fans, men også for Ringsted Kommune, som fortsat kan bryste sig af, at kunne præsentere Herre- og Dame håndbold på allerhøjeste niveau, men også lidt skræmmende at 2 trofaste virksomheder igen, skal træde til og hjælpe TMS Ringsted og Ringsted som by, når Ringsted Kommune ikke længere ønsker at fastholde det sportslige niveau og muligheden for at profilere byen igennem elite håndbolden.

Vi vil nu afvente november 2015, hvor Ringsted Kommune vil fastsætte det markedsføringsbidrag, som de vil købe markedsføring for i TMS Ringsted i 2016. Der er et stort håb fra TMS Ringsteds side, at Ringsted Kommune ved denne lejlighed vil indgå en længerevarende aftale gerne 3-4 år med beskrevne betingelser for Herre- og Dame holdet ved hhv. Liga og 1. div., således klubben har mulighed for at tænke langsigtet, og ikke længere skal ud i en lignende situation som denne.

Yderligere spørgsmål stilles til:

Formand Henrik Dudek 2428 4300 

TMS Ringsted bestyrelse pr. 9. oktober 2015

  • Formand Henrik Dudek – FU
  • Økonomi Jens Peter Jensen – FU
  • Division Michael Christensen – FU
  • Sponsor Lars Nila Nielsen – FU
  • Arrangement Michael Nielsen
  • Jurist Martin Rømer
  • Forretningsudvikling Niels Moestrup
  • Bredde Søren Helmersen
  • Ungdom Jørgen Alnor